شهید مرتضی موسوی

کد ایثارگری:
۶۷۱۹۰۲۰
نام پدر:
سیدحسین
محل تولد:
ایران ، استان قم ، شهرستان قم ،
تاریخ تولد:
1363/05/22
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.