شهید سیدمختار موسوی

کد ایثارگری:
۶۷۱۸۹۸۸
نام پدر:
سیداحمد
محل تولد:
ایران ، استان بوشهر ، شهرستان بوشهر ،
تاریخ تولد:
1352/04/09
شغل:
دانش آموز
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1367/04/12
محل شهادت:
اروندرود
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.