شهید سیداسداله موسوی

کد ایثارگری:
۶۷۱۸۹۳۱
نام پدر:
سیدحسن
محل تولد:
ایران ، استان قم ، شهرستان قم ،
تاریخ تولد:
1340/04/01
شغل:
روحانی
تحصیلات:
کاردانی
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.