شهید علی موسایی

کد ایثارگری:
۶۷۱۸۹۱۷
نام پدر:
غلام
محل تولد:
ایران ، استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ،
تاریخ تولد:
1343/01/03
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1367/02/20
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.