شهید عباس مواظبی

کد ایثارگری:
۶۷۱۸۸۹۴
نام پدر:
احمد
محل تولد:
ایران ، استان مرکزی ، شهرستان خمین ،
تاریخ تولد:
1351/01/06
شغل:
دانش آموز
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1367/04/17
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.