شهید رقیه بی نیاز

کد ایثارگری:
۶۷۱۸۶۳۹
نام پدر:
ابراهیم
محل تولد:
ایران ، استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس ،
تاریخ تولد:
1341/05/20
شغل:
خانه دار
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.