شهید شاهپور مقدم کوهی

کد ایثارگری:
۶۷۱۸۶۱۷
نام پدر:
محمدعیسی
محل تولد:
ایران ، استان زنجان ، شهرستان خرم دره ،
تاریخ تولد:
1346/08/09
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.