شهید فاطمه معمر

کد ایثارگری:
۶۷۱۸۵۶۳
نام پدر:
ابوالفضل
محل تولد:
ایران ، استان قم ، شهرستان قم ،
تاریخ تولد:
1369/05/31
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.