شهید شکراله معصومی چمنی

کد ایثارگری:
۶۷۱۸۵۴۷
نام پدر:
ثبت نشده
محل تولد:
ایران ، استان زنجان ، شهرستان خرم دره ،
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.