شهید حسن مشهدی

کد ایثارگری:
۶۷۱۸۳۷۱
نام پدر:
مهراب
محل تولد:
ایران ، استان قم ، شهرستان قم ،
تاریخ تولد:
1343/03/03
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.