شهید محمد مرادی

کد ایثارگری:
۶۷۱۸۱۴۰
نام پدر:
حسین
محل تولد:
ایران ، استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ،
تاریخ تولد:
1346/06/10
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1367/03/02
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.