شهید فیروز مرادی داشلوجه

کد ایثارگری:
۶۷۱۸۱۳۴
نام پدر:
محمدحنیفه
محل تولد:
ایران ، استان زنجان ، شهرستان خرم دره ،
تاریخ تولد:
1343/03/04
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.