شهید بهرام علی مرادی

کد ایثارگری:
۶۷۱۸۰۷۶
نام پدر:
شعبان
محل تولد:
ایران ، استان زنجان ، شهرستان ابهر ،
تاریخ تولد:
1346/11/02
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.