شهید سعید محرم

کد ایثارگری:
۶۷۱۷۳۴۳
نام پدر:
وجیه اله
محل تولد:
ایران ، استان فارس ، شهرستان آباده ،
تاریخ تولد:
1344/01/05
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.