شهید داود مبصری

کد ایثارگری:
۶۷۱۷۲۲۸
نام پدر:
عباسعلی
محل تولد:
ایران ، استان مرکزی ، شهرستان زرندیه ،
تاریخ تولد:
1346/11/01
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.