شهید محمدرضا خاکشور

کد ایثارگری:
۶۷۱۷۲۲۵
نام پدر:
علی محمد
محل تولد:
ایران ، استان خراسان شمالی ، شهرستان شیروان ،
تاریخ تولد:
1347/06/20
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1367/04/31
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.