شهید محمد مادخونیکی

کد ایثارگری:
۶۷۱۷۱۶۶
نام پدر:
عبدالخالق
محل تولد:
ایران ، استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ،
تاریخ تولد:
1346/01/01
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1367/02/02
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.