شهید طالب کریمی

کد ایثارگری:
۶۷۱۶۲۸۱
نام پدر:
عباس
محل تولد:
ایران ، استان کردستان ، شهرستان بیجار ،
تاریخ تولد:
1345/06/01
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1367/04/16
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.