شهید احمدعلی رضایی

کد ایثارگری:
۶۷۰۸۸۱۷
نام پدر:
محمدعلی
محل تولد:
ایران ، استان تهران بزرگ ، شهرستان تهران ،
تاریخ تولد:
1346/03/03
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.