شهید علی رضازاده

کد ایثارگری:
۶۷۰۸۷۸۴
نام پدر:
ثبت نشده
محل تولد:
ایران ، استان نامشخص ، شهرستان ثبت نشده ،
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.