شهید حسن رضازاده شیخ

کد ایثارگری:
۶۷۰۸۷۸۱
نام پدر:
علی آقا
محل تولد:
ایران ، استان نامشخص ، شهرستان ثبت نشده ،
تاریخ تولد:
1347/06/20
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.