شهید وهانج رشیدپوربابرودی

کد ایثارگری:
۶۷۰۸۷۳۰
نام پدر:
سرقو
محل تولد:
ایران ، استان تهران بزرگ ، شهرستان تهران ،
تاریخ تولد:
1343/01/01
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.