این کتاب که توسط یکی از یاران خوش‌قریحه و خوش‌ذوق شهید نواب صفوی نگاشته شده است، با بررسی اوضاع جهان در آستانه جنگ جهانی دوم آغاز می‌شود و چگونگی شکل‌گیری جمعیت فداییان اسلام و عوامل تشدیدکننده فعالیت‌های آنان را توضیح می‌دهد. زندگانی و اندیشه‌های نواب صفوی، رهبر پر جاذبه‌ فداییان اسلام و نقش‌آفرینی آن‌ها در عرصه‌ سیاست ایران و سرانجام دستگیری و شهادت‌شان به شکلی روشمند و گیرا از زبان یکی از نزدیکان نواب صفوی بیان شده است.

نمایه