جلد اول این مجموعه شامل مجموعه مقالاتی است تا از زوایای گوناگون اندیشه، عملکرد و برنامه‌های فداییان اسلام را برای اداره جامعه روشن سازد. جلد دوم دربردارنده مجموعه مقالاتی است که زندگی‌نامه و شخصیت رهبر فداییان، چگونگی شکل‌گیری این جمعیت و نقش، جایگاه و مبارزات این گروه را در عرصه تحولات تاریخ معاصر ایران بررسی و اسناد و اعلامیه‌هایی را درباره‌ فعالیت آنان ارائه کرده است. جلد سوم در مجموعه مقالاتی روابط فداییان اسلام با مراجع، علما، شخصیت‌های مذهبی و دینی، حساسیت آنان نسبت به مسائل جهان اسلام و خاطرات و ناگفته‌هایی از زندگانی و سلوک شهید نواب را مورد بررسی قرار می‌دهد.

نمایه