موضوع کتاب حاضر، نگاهی به زندگی و مبارزات سیاسی شهید «نواب صفوی» است. این کتاب در بردارنده اطلاعات تاریخی مبارزان سیاسی ایران و گروه فدائیان اسلام در دوره پهلوی و سال های 1320 تا 1357 است. در این مجموعه، وقایع زندگی «نواب صفوی» از ابتدای تولد تا زمان جوانی، و آغاز مبارزات سیاسی و شرکت در تظاهرات، در قالب داستان های بسیار کوتاه شبیه وقایع نگاری یا بازگویی خاطرات در اختیار خواننده قرار می گیرد. این مختصر، همچنین در بردارنده رویدادهای مهم گروه فدائیان اسلام و جلسات آنها و نیز فعالیت های سیاسی و مبارزات آنهاست. در کتاب، باورها و اندیشه های این شهید انقلابی نیز آمده است. این اثر با هدف ترویج فرهنگ آزادگی و معرفی مبارزات این شهید تهیه و تدوین شده است.

*
ناشر : میراث اهل قلم
سال نشر : 1386
تعداد صفحات : 72

نمایه