سومين پرچمدار

زندگينامه شهيد سيدمجتبي نواب صفوي
داود سالك ؛ ويراستار:احمد بروجردي - سوره مهر - 224 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 4 سال 1390 - 2500 نسخه
زندگی نامه شهیدی سید مجتبی نواب صفوی رهبر فدائیان اسلام و شرح مبارزات نامبرده با رژیم طاغوت به طبع رسیده است.