سردار مهربانی ها

نویسنده در این کتاب در چند عنوان تدوین کرده است. آشنایی، علاقه به آموزش، سرباز ولایت، ارادت به اهل بیت، تربیت فرزندان، اخلاص، سردار مهربانی، حسرت شهادت، در تکاپوی وصال، اعزام به سوریه، فراق، آخرین دیدار، نحوه ی شهادت، بعد از شهادت، دست نوشته های شهید و تصاویر و اسناد را به رشته تحریر در آورده است.