جانا

کتاب جانا؛ محرم ترک، روایاتی از زندگی و رشادت‌های این شهید بزرگ مدافع حرم است.