https://shohada.org/fa/shahid/content/152117

شناسه خبر: 152117
1400-12-19 01:31

دست نوشته شماره 1 - شهید مهدی فرودی

قطارها همه درجه یک باشد این دستنوشته از میان دلنوشته‌های این عارف شهید هم به خاطر ادبیاتش و نیز تذکری که این روزها -به یقین- به درد ما و دولتمردان می‌خورد، نگاه را به خود جلب می‌کند. ... «با برادر نادر به راه افتادیم . همراه برادران بسیج بودیم . قطار خود حکایتی بود، درجه سه صندلی‌ها چوبی، هر کوپه هشت نفر، در و پنجره‌ها خراب، راهرو آب افتاده و کثیف، حرفهای زیادی گفته می‌شد که کوتاه تر از دیوار بسیج دیواری نیست و ... شب از سرما داشتیم آلاسکا می‌شدیم ولی چاره‌ای نبود و می‌بایست ادامه داد و سرما خورد، جالب این که دو سه ساعت از شب هنوز برق کوپه ما روشن نشده بود که بعد آمدند درست کردند، سطل آشغال هم نداشت و ... ». آقا مهدی در ادامه می‌نویسد: صحبت شهید باهنر یادم افتاد که روزهای اول انقلاب در مشهد فرمود:« تمامی ضد ارزشهای نابرابرانه باید از بین برود، مثلا قطارها همه درجه یک باشد، چرا او که پول داشت بهترین و راحت ترین وسیله‌های دولتی در اختیارش باشد و آنکه نداشت و یا کم داشت، بدترین امکانات ... ». خواستم بگویم: برخیز‌ای شهید بزرگوار! ببین که نه تنها در جهت حاکمیت ارزشها گامی برنداشتیم بلکه روز به روز فاصله گرفتیم و این حرفها برای برخی که نمی دانند برای چه انقلاب شده، خنده دار به نظر می‌رسد، ما اگر در شعار از نظام عادلانه اسلامی بگوییم و در عمل، عکس آن حرکت کنیم جواب شهدا را چگونه خواهیم داد