https://shohada.org/fa/shahid/content/338982

شناسه خبر: 338982
1401-2-21 09:47

یکی از نزدیکان شهید موسوی می‌گوید: سید صفر شب قبل...

یکی از نزدیکان شهید موسوی می‌گوید: سید صفر شب قبل از درگیری با اشرار، در خواب‌دیده بود، سید بزرگواری که یک شال سبز دور گردنش بوده به نزد ایشان آمده و قبری را به او نشان می‌دهد. آنگاه آن سید بزرگوار خطاب به شهید موسوی می‌گوید که من امام زمان (عج) هستم.