https://shohada.org/fa/shahid/content/341739

شناسه خبر: 341739
1401-6-1 14:37

صحبت های شهید بلباسی با دخترش

فاطمه جونم! دختر بابا سلام، اگر دوست داری باز هم همدیگه رو ببینیم باید ظاهرت مثل باطنت اسلامی و قرآنی باشد، مانند مادرت محجبه و عفیف باش، در مقابل سختی ها صبور باش.