شهید آقاجان نیستانی

کد ایثارگری:
۶۷۲۰۵۷۸
نام پدر:
حسین
محل تولد:
ایران ، استان خراسان شمالی ، شهرستان بجنورد ،
تاریخ تولد:
1343/01/05
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1367/05/10
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.