شناسه: 111412

ايثار و فداکاري

راوی علی نیستانی: به خاطر دارم در منطقه عملیاتی میمک که بودیم هنگامی که از عملیات برمی گشتیم یکی از دوستان آقاجان تیر می خورد و شهید نیستانی به کمک او می شتابد . در همان لحظه که همرزمش را حمل می کند مورد اصابت ترکش قرار می گیرد و سریعا او را به بیمارستان منتقل می کنند و در آنجا بود که بر اثر خونریزی شدید به درجه رفیع شهادت نائل آمد

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه