شهید محمود متولی زاده حقیقی

کد ایثارگری:
۶۷۱۷۲۴۴
نام پدر:
احمد
محل تولد:
ایران ، استان خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،
تاریخ تولد:
1345/05/16
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1367/04/10
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.