شناسه: 102552

لحظه و نحوه شهادت

راوی غلام محمدی : یکی از دوستان و همرزمان پسرم اسحاق نحوه شهادتش را اینگونه توصیف می کرد: به یاد دارم اسحاق را به تهران منتقل کرده بودند که همان موقع با بیسیم تماس گرفتند و گفتند: اشرار در منطقه هستند. احتیاج به نیروی کمکی داریم . همان روز اسحاق آمد و از تمام پرسنل نظامی خداحافظی کرد و حلالیلت طلبید و رفت. ایشان با تعدادی از سربازان به منطقه برای مبارزه با اشرار شرور رفتند. در هنگام پیشروی به کمین دشمن بر می خورند که او به وسیله یکی از اشرار مورد شلیک تیر مستقیم گلوله قرار می گیرد و همانجا به درجه رفیع شهادت نائل می گردد.

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه