شناسه: 110536

لحظه و نحوه شهادت

راوی سکینه رحمتی : ساعت 3 بعد از ظهر هنگامی که با همرزمان خود مشغول خوردن کمپوت بودند یک خمپاره فرانسوی در 4،5 متری آنها اصابت می کند که آن چهار نفر در همانجا به درجه رفیع شهادت می رسند و نیز سنگر به روی آنها می ریزد و ترکش به قسمت راست سینه او بر خورد کرده بود.

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه