شناسه: 110537

پيش بيني شهادت

راوی فاطمه نودی : به خاطر دارم روزی که میرزامحمد می‌خواست به جبهه برود. 6 قطعه عکس آورد به من داد و گفت این عکس‌ها را داشته باش وقتی من شهید شدم بدهید تا بزرگ کنند گویا او از شهادت خودش باخبر بود.

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه