شناسه: 110538

عشق شهادت

راوی فاطمه نودی : چند روز مانده بودکه به جبهه برود و همراه یکی از دوستان خود به خانه آمدند و با هم در مورد رفتن به جبهه قول و قرار گذاشتند و صحبت کردند که چه وقت به جبهه بروند و بعد هم با یکدیگر بیرون رفتند. همان روز غروب خبرشهادت یکی از بسیجیان روستا را آوردند که ایشان با شنیدن خبر خیلی ناراحت شد . بعد او به ما گفت : خوشا به حال آنها که رفتند به جبهه وبه درجه رفیع شهادت رسیدند بعد از آن نیز خودش به جبهه اعزام شد و به درجه ی رفیع شهادت رسید .

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه