شناسه: 114678

تهجد و عبادت

راوی زهرا محمدزادة دلویی : آقای عطار یکی از همرزمان برادرم می گوید: یادم نمی رود که در جبهه مهران صبح زود صدای اذان شهید حتی دشمنان بعثی را از خواب غفلت بیدار می کرد. آب برای وضو گرفتن بچه ها آماده می کرد و نماز را به صورت جماعت برگزار می کرد و خود در روزهای سخت و طاقت فرسای تابستان روزه می گرفت.

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه