شناسه: 114679

نفوذ و تاثیرکلام

راوی زهرا محمدزادة دلویی : یک بار برای مرخصی شهرستان گناباد می آمدیم بعد از رسیدن به تهران متوجه اوضاع سخت و بحرانی شدیم تهران از طرف دشمن هدف موشک و بمباران هوائی قرار می گرفت از این رو در تهران نتوانستیم اتوبوسی برای عزیمت به مشهد مقدس پیدا کنیم و به ناچار مجبور شدیم با وسائل نقلیه عبوری عزیمت کنیم از قضا به مینی بوسی سوار شده و راهی مشهد مقدس شدیم راننده مینی بوس از این شرایط سخت به نفع خود سوء استفاده کرده بود و کرایه زیادی از مسافرین می گرفت برادرم با راننده مینی بوس به صحبت نشست و او را از عاقبت کار زشت و ناپسندش مطلع کرد بطوری که راننده کرایه های اضافی را به مسافرین برگرداند و از آنجا بخاطر کار زشت و غیر انسانی عذرخواهی کرد.

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه