شناسه: 232257

دست نوشته شماره 1 - شهید محمدجواد محمدنیا

به نام خدا
پروردگارا ,هرگاه به ياد لطفهاي فراوان تو به خودم مي افتم از خود خجالت مي کشم که چقدر ناسپاسم .خدايا ازتو طلب آمرزش گناهم را مي کنم که سخت گناهکار و روسياهم .پروردگارا اعمال من طوري است که به خود اجازه نمي دهم با تو سخن بگويم ولي بزرگواري تو بي حد و حصر است ومرا اميدوار کرده .
پروردگارا, از تو مي خواهم امام را تا انقلاب مهدي نگهداري و انقلاب مارا هر چه زودتر به قيام امام زمان (عج)متصل فرمايي .

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه