شناسه: 313557

کرامت شماره 1 - شهید مجید حجتی رزگی

به روایت از اصغر رمضانی : یک شب همرزم و دوست شهیدم مجید حجتی را در خواب دیدم که یک منطقه عملیاتی را به من نشان می داد و می گفت :مواظب جناح چپ خود باش . منظور اورا نفهمیدم تا اینکه بعد از چند وقت از شهادت او عملیات کربلای 9 را در منطقه شهر چوارته عراق در استان سلیمانیه این کشور در حال انجام بودیم این منطقه در عمق 70 کیلومتری خاک عراق بود من هر چه جلوتر می رفتم این منطقه بیشتر به چشمم آشنا می آمد تا اینکه یکدفعه خوابی که دیده بودم یادم آمد به جناح چپی که گفته بود نیرو فرستادم و بعد از شناسایی به من خبر دادند که در این جناح نیروهای منافقین مستقر شده اند و اگر ما مواظب آن منطقه نبودیم احتمال دور زدن ما توسط آنها بود و ما همگی در خاک عراق به شهادت می رسیدیم ما ماموریت خود را در آنجا انجام دادیم وپس از مدتی عملیات کربلای 10 در آنجا انجام شد و نیرو های منافقین در آنجا به درک واصل شدند و این راهنمایی شهید کمک بزرگی به ما کرد .

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه