شناسه: 338728

آخرین خدافظی

پدر اين شهيد بزرگوار از خاطرات آخرين ديدار با فرزندش چنين مي‌گويد: وقتي اعضاء خانواده در آخرين روز مرخصي فرزندم كنار هم جمع بوديم، حميد ناگهان سخن را آغاز كرد و گفت: « امروز آخرين روز حضور من در بين شماست، پدر جان زندگي همه ما با خواست و اراده خداست، مي‌دانم كه اين سفر، سفر آخر من است و شهادت در راه خدا به انتظارم نشسته! »

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه