شناسه: 338867

پلیس

برادر شهيد احمد طالبي نيز مي گويد : "احمد از بچگي دوست داشت پليس شود ، عاقبت هم به آرزويش رسيد و با همان رخت و لباس پليس به آرامش رسيد".در زمان حياتش به قدري خلق و خوي شهدا در اعمال و رفتار وي ديده مي شد که وقتي مستندي درباره شهيد نداخان در دست توليد قرار گرفت بهترين گزينه براي ايفاي نقش در صحنه هاي بازسازي ، شهيد طالبي بود. پدر شهيد طالبي مي گويد : "احمد گل بچه هاي خانواده بود . هر کس که کاري براي رضاي خدا کند ، خدا مزدش را مي دهد . احمد مخلصانه و از ته دل کار مي کرد شهادت حقش بود . من به او لقمه حلال داده بودم و هميشه به فرزندانم يادآور مي شدم که مواظب حلال و حرام زندگي تان باشيد" .

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه