شناسه: 338917

احساس خستگی نکن

یکی از همرزمان شهید جوانمریان می گوید من در جبهه با ایشان خدمت می کردم سنگر ما چکه می کرد و با ایشان مشغول تعمیر سنگر شدیم که من خسته شدم و به ایشان گفتم ، من خسته هستم ایشان اظهار داشت اینها همه عبادت است . احساس خستگی نکن چون برای حفظ دین اسلام است.

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه