شناسه: 338999

همانگونه که عمر ما لحظه به لحظه به طرف انتها حرکت می کند

امروز یکشنبه 1371/10/20 ،شانزده ماه و دو روز است که به خدمت سربازی مشغولم خورشید از شرق سر به فلک کشید و به آسمان زیبا پا نهاد و کم کم به طرف مغرب حرکت می کند همانگونه که عمر ما لحظه به لحظه به طرف انتها حرکت می کند از خدا می خواهم که در هر لحظه عمرم د ر راه هدایت به سوی رستگاری سپری شود و آنجا از حق و راستی غافل نشوم . خدایا شوری در دلم پیچیده است و نمی دانم چرا احساس می کنم که خیلی از عمرم باقی نمانده و بزودی به سوی تو خواهم آمد و دیگر خانواده ام را نخواهم دید. امیدوارم پدر و مادر و خواهران و برادرانم مرا حلال کنید و از خدای متعال برایم طلب آمرزش و مغفرت کنید. پدر جان و مادر جان دستتان را می بوسم من اگر شهید شوم نمی میرم بلکه زنده ام و نزد معبود واقعی خواهم بود برای من گریه نکنید .

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه