شناسه: 339942

رضا اخلاص

اولین بار که اقا رضا رو دیدم وآشنا شدم با این شهید بزرگوار انجا بود که میخواستیم با بچه های پایگاه بریم کوه. همه آماده شدیم نزدیک سی نفر بودیم همه ما برای اینکه وسایل اضافی با خودمون نبریم سریع راه افتادیم به این خیال که ما وسیله ای ندیدیم. در صورتی که چند پتو در کوچه جلوی مسجد رها شده بود.
وقتی جز نفرات اول به بالای کوه رسیدیم ونظاره گر بچه ها بودیم دیدیم اقا رضا آخر همه ، همه اون پتو ها رو برداشته و داره میاره بالا...
به خاطر این کارها ، حاج رضا رضا اخلاص لقب گرفته بود وایشان رو رضا اخلاص صدا میکردند. بنده هم چندین سال که میدیدمشون با این اسم صدا میکردم در صورتی که بعدها خودشون به بنده گفتند که من محمد رضا زارع الوانی هستم نه رضا اخلاص... 

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه