شناسه: 339943

کنار شهید غفاری

(همسر اقا رضا):
روزی که اومد خواستگاریم بهم گفت :
این راهی که من انتخاب کردم احتمال اینکه شهید بشم هست با این وجود من قبول کردم. بعضی شب ها که میرفتیم باغ بهشت سر مزار رفیق شهیدش شهید غفاری مینشست و به من میگفت که من شهید شدم منو اینجا کنار شهید غفاری دفن کنید .
من وسط حرفش پریدم و گفتم نه من شهید میشم واینجا دفن میکنند من را ایشان دوباره گفتند محل دفن من اینجاست.
(اقا رضا که شهید شد بالا سر مزار رفیق صمیمیش شهیدغفاری دفن شدند). 

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه