شناسه: 340397

دست نوشته شهید

پدر ومادرعزیزم با عرض سلام خدمت شما:
پدر ومادرعزیزم شما را درطول این مدت خیلی اذیت کردم.شاید بعضی وقت ها از روی بی توجهی به شما بی احترامی کرده باشم.من را حلال کنید و ببخشید.
ولی من قصدی نداشتم و از روی بی توجهی و خستگی زیاد بوده.که من باید خیلی حواسم را جمع میکردم.
ازشما عزیزان میخواهم برای من طلب بخشش کنید.
برادرعزیزم برخی اوقات به شما بی احترامی کردم شاید ازروی احساس مسولیت بوده و شما را ناراحت کرده ام.مرا ببخشید وحلال کنید.
خواهرعزیزم تو را خیلی دوست دارم. شما شخص خاصی هستید و با بقیه ی افراد فرق می کنید.با سن کمی که داری ولی شعور بیش ازسن خود را در اختیار دارید.از شما حلالیت می طلبم.
پدرومادرعزیزم از آشنایان؛اقوام؛بستگان برایم طلب بخشش و آمرزش بخواهید.من به کسی بدهکار نیستم.
پدرومادر عزیزم ازشما میخواهم صبرپیشه کنید و اگر روزی من حقیربه شهادت رسیدم؛صبر پیشه کنید.مادر عزیزم همچون مادر حضرت علی اکبر(ع)صبرکن و برمن گریه نکنید.
مواظب خودت باش و زیاد به خودت سختی نده که بیمار شوی و طوری رفتار کنید مانند حضرت زینب(س) وبا رفتار و کردار خویش نشان دهید که ما برحقیم...
                  
 
 والسلام                                                                                                                 حقیرمحمدغفاری

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه