شناسه: 340937

دست نوشته شهید

حتی اگرانسان بخاطرجهالت وغفلت موجود دیگری رامستقلا وبرای کمال احسانش ستایش کنداین حمدش نیز به خدابازمی‌گردد چون تنهاخدا منشاهرخیر واحسانیست.

 

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه